• Polski
  • English

REGULAMIN

 

DROGI KLIENCIE - PROSZĘ O ROZWAŻNE DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓW

reklamacje są uznawane tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne
 

 1. Sklep internetowy PRACOWNIA RĘKODZIEŁA NIESPODZIANKI prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem

    Internetu przedmioty znajdujące się w Galerii, na zamówienie lub warsztaty, na podstawie niniejszego

    Regulaminu.

 

 

 2. Właścicielem Sklepu jest:  Pracownia Niespodzianki Elżbieta Kurek 
       
Wejherowo 84-200, ul. Klasztorna 10/12
        NIP 9580131596
        REGON 221677579

        NUMER KONTA  03 1050 1764 1000 0091 3036 0614 ING Bank Śląski

        Wystawiam rachunek.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 §2 Zamówienia

1.  Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, 
dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3.  Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

      4.  Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy

sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający

w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3 Płatności


   1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:       

         a)    przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar i wysyła go na adres wskazany przez Klienta

             po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu

             bądź w emailu do Klienta,
     b) odbiór osobisty.

     2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
     3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


  §4 Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych Poczty Polskiej
lub udostępnia do          odbioru przez klienta w siedzibie firmy.


  §5 Reklamacje


  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru
rachunek, który jest     wystawiany na życzenie.  
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany
towar wraz z opisem  niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź
usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształ
cone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Pracownia/Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podczas transportu do Klienta 

7. Decyzje o zakupie muszą być przemyślane, proszę uważnie przyjrzeć się przedmiotowi. W sklepie sprzedawane są przedmioty ręcznie zdobione i robione - nie są tak idealne jak fabryczne.

Decyzja zakupu w sklepach "hand Made" jest Państwa odpowiedzialnym wyborem.


  §6 Prawo odstąpienia od umowy


1. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni
od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
3. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru i jeśli wypowiedzenie umowy jest zasadne
zwracamy Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 


  §7  Ochrona prywatności


 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


 §8 Własność intelektualna
 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Pracowni-Sklepu.


§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich
publikacji na stronie internetowej Sklepu.